Nawigacja

Usługa najmu i serwisu nowych, nieużywanych urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek wraz z usługą rozliczania kosztów oraz monitoringu stanu urządzeń oraz dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Regulacji Energetyki

Przedmiotem zamówienia jest usługa najmu urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek laserowych monochromatycznych A4 wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych, wdrożenie systemu rozliczania kosztów wraz z systemem wydruku podążającego i systemu monitoringu stanu urządzeń oraz serwis urządzeń i wdrożonych systemów przez okres 48 miesięcy dla Urzędu Regulacji Energetyki oraz Oddziałów Terenowych Urzędu. Usługa obejmuje najem nowych i nieużywanych urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek laserowych monochromatycznych A4.

TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony; 
RODZAJ ZAMÓWIENIA: usługa.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem strony internetowej http://zamowienia-ure.ezamawiajacy.pl. zwanej dalej Platformą. Dostęp do dokumentacji oraz złożenie wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) odbywa się za pośrednictwem Platformy, nie wymaga założenia konta i zalogowania na Platformie. W celu zapoznania się z dokumentacją postępowania:

1) do upływu terminu składania ofert Wykonawca przechodzi do zakładki „Lista postepowań PZP”, wybiera zakładkę „Aktualne” i wyszukuje przedmiotowe postępowanie, a następnie klikając w wiersz postępowania, przechodzi do obszaru postępowania. Wykonawca ma możliwość pobrania każdego dokumentu odrębnie po naciśnięciu na wybrany załącznik lub w formie skompresowanej paczki po odznaczeniu wybranych załączników i naciśnięciu polecenia „pobierz”;

2) po upływie terminu składania ofert przechodzi do zakładki „Lista postepowań PZP”, wybiera zakładkę „W toku”, wyszukuje przedmiotowe postępowanie, a następnie klikając w wiersz postępowania, przechodzi do obszaru postępowania. Przed upływem terminu składania ofert wykonawca może zadawać pytania do treści SWZ za pośrednictwem Platformy używając polecenia „Zadaj pytanie”. Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona do wiadomości publicznej i będzie widoczna w sekcji „Zmiana dokumentów zamówienia”.

Złożenie oferty wymaga zalogowania na Platformie poprzez aplikację Marketplanet OnePlace. Do złożenia oferty wystarczające jest założenie bezpłatnego konta. Instrukcja założenia konta zawarta jest w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”.

UWAGA: Proces akceptacji wniosku rejestracyjnego, w przypadku poprawnie wprowadzonych danych trwa do 24 godzin w dni robocze. Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestracje w procesie złożenia oferty wraz z załącznikami w postaci elektronicznej.

Metadane

Data publikacji : 31.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Majewska Biuro Dyrektora Generalnego
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Pawlińska Departament Komunikacji Społecznej

Opcje strony

do góry