Nawigacja

Usługa rozwoju systemu Internetowa Platforma Aukcyjna oraz jego utrzymanie

Szczegółowym przedmiotem tego zamówienia jest świadczenie usługi rozwoju systemu Internetowa Platforma Aukcyjna, w związku ze zmianami prawa dokonanymi w 2018 r. i 2019 r., celem umożliwienia przeprowadzenia aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach OZE, obsługi systemu taryf gwarantowanych (FIT), obsługi systemu dopłaty do stałej ceny (FIP) oraz utrzymanie systemu.

TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony; 
RODZAJ ZAMÓWIENIA: usługa;

Niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem strony internetowej https://ure.ezamawiajacy.pl/ zwanej dalej Platformą. Dostęp do dokumentacji oraz złożenie wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ odbywa się za pośrednictwem Platformy, nie wymaga założenia konta i zalogowania na Platformie.

W celu zapoznania się z dokumentacją postępowania:

    1) do upływu terminu składania ofert Wykonawca przechodzi do zakładki „Lista ogłoszeń o postępowaniach”, wybiera zakładkę „Aktualne” i wyszukuje przedmiotowe postępowanie a następnie klikając w wiersz postępowania, przechodzi do obszaru postępowania. Wykonawca ma możliwość pobrania każdego dokumentu odrębnie po naciśnięciu na wybrany załącznik lub w formie skompresowanej paczki po odznaczeniu wybranych załączników i naciśnięciu polecenia „pobierz”.

    2) po upływie terminu składania ofert przechodzi do zakładki „Lista ogłoszeń o postępowaniach”, wybiera zakładkę „Archiwalne”, wyszukuje przedmiotowe postępowanie, a następnie klikając w wiersz postępowania, przechodzi do obszaru postępowania.

Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zadawać pytania do treści SIWZ za pośrednictwem Platformy używając polecenia „Zadaj pytanie”. Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona do wiadomości publicznej i będzie widoczna w sekcji „Ogłoszenia o zmianie, zmiana treści SIWZ”. Złożenie oferty wymaga zalogowania na Platformie poprzez aplikację Marketplanet OnePlace. Do złożenia oferty wystarczające jest założenie bezpłatnego konta. Instrukcja założenia konta zawarta jest w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”.

UWAGA: Proces akceptacji wniosku rejestracyjnego, w przypadku poprawnie wprowadzonych danych trwa do 24 godzin w dni robocze. Dodatkowe informacje związane z procesem rejestracji oraz innych aspektów technicznych Platformy można uzyskać codziennie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 9:00 do 17:00: pod numerem telefonu: 22 576-87-90, pod adresem e-mail: oneplace@marketplanet.pl.

KONTAKT: e-mail zamowienia@ure.gov.pl

Metadane

Data publikacji : 29.04.2020
Data modyfikacji : 29.04.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Majewska
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Szerszeń Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Szerszeń

Opcje strony

do góry