Nawigacja

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Warszawa, dnia 21 grudnia 2007 r.
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  
Biuro Obsługi Urzędu  
   
BO – 260-6(10)/2007/WL  
   

 


 

 
Nazwa i adres Zamawiającego:

Urząd Regulacji Energetyki
00-872 Warszawa, ul. Chłodna 64
Tel. 0 22 661-61-68

Osoba upoważniona do kontaktów:

Wiesława Lesner
Tel. 022 661-61-68

e-mail : wieslawa.lesner@ure.gov.pl

Określenie przedmiotu zamówienia:

 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług za opłatą skredytowaną dla Urzędu Regulacji Energetyki w latach 2008-2009.

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający udzielił zamówienia po przeprowadzeniu negocjacji z Poczta Polską w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art.67 ust. 1 lita a w związku z art. 67 ust. 3 pkt 1 lit e ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).

Nazwa i adres Wykonawcy:

Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej Poczta Polska Centrum Usług Pocztowych Oddział Regionalny w Warszawie, 00-949 Warszawa, ul. Łączyny 8.

Metadane

Data publikacji : 21.12.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony

do góry