BIP - Urząd Regulacji Energetyki

https://www.bip.ure.gov.pl/bip/taryfy-i-inne-decyzje-b/inne-decyzje-informacj/4574,Inne-decyzje-informacje-sprawozdania-opublikowane-w-2024-r.html
22.07.2024, 23:00

Inne decyzje, informacje, sprawozdania opublikowane w 2024 r.

Pobierz plik Data publikacji Zawartość pliku
Ceny, wskaźniki, inne decyzje

(750 KB)
EE
176/2024
19 lipca 2024
Średnia kwartalna cena energii elektrycznej obliczona w oparciu o informacje o zawartych umowach lub porozumieniach dotyczących rozliczeń w grupach kapitałowych, na podstawie których przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej sprzedają, kupują lub rozliczają energię elektryczną zgodnie z art. 49aa ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne, za II kwartał 2024 r.
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 42/2024 z dnia 17 lipca 2024 r.

(700 KB)
EE 173/2024
15 lipca 2024
Średnioważony koszt węgla, zużywany przez jednostki wytwórcze centralnie dysponowane oraz średnia cena energii elektrycznej
wytworzona przez wytwórców eksploatujących jednostki wytwórcze centralnie dysponowane w 2023 r.
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 41/2024 z dnia 15 lipca 2024 r.

(690 KB)
EE 172/2024
15 lipca 2024
Cena energii elektrycznej w wysokości 80% łącznych średnich cen energii elektrycznej wynikających z taryf sprzedawców z urzędu
oraz średna cen dla każdej z grup taryfowych zawartych w tych taryfach z uwzględnieniem stref czasowych zatwierdzonych na 2024 r.
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 40/2024 z dnia 15 lipca 2024 r.

(690 KB)
EE 171/2024
15 lipca 2024 
Łączne średnie ceny energii elektrycznej wynikające ze zmiany taryf sprzedawców z urzędu oraz średnie ceny
dla każdej z grup taryfowych zawartych w tych zmianach taryf z uwzględnieniem stref czasowych na 2024 r.
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 39/2024 z dnia 15 lipca 2024 r.

(670 KB)
Ciepło 231/2024
1 lipca 2024
Stopa wolna od ryzyka w III kwartale 2024 r.
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 36/2024 z dnia 1 lipca 2024 r.

(690 KB)
PG 72/2024
1 lipca 2024
Stopa wolna od ryzyka w III kwartale 2024 r.
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 36/2024 z dnia 1 lipca 2024 r.

(840 KB)
EE 159/2024
27 czerwca 2024
Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w I kwartale 2024 roku
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 35/2024 z dnia 26 czerwca 2024 r.

(690 KB)
PG 58/2024
15 maja 2024
Średnie kwartalne ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy w I kwartale 2024 r.
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 31/2024 z dnia 14 maja 2024 r.

(1,2 MB)
EE 106/2024
19 kwietnia 2024

Średnia kwartalna cena energii elektrycznej (art. 49aa ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne) za I kwartał 2024 r.
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 30/2024 z dnia 17 kwietnia 2024 r.


(703 KB)
Ciepło 153/2024
19 kwietnia 2024

Średnia jednostkowa cena wytwarzania ciepła przez koncesjonowane przedsiębiorstwa w 2023 r.
oraz średnia jednostkowa stawka za usługi przesyłania i dystrybucji ciepła w systemach ciepłowniczych kraju
dla przedsiębiorstw koncesjonowanych w 2023 r.
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 26/2024 z dnia 17 kwietnia 2024 r.


(726 KB)
Ciepło 152/2024
19 kwietnia 2024

Wskaźniki stosowane przy ustalaniu zwrotu z kapitału w taryfach dla ciepła
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 25/2024 z dnia 17 kwietnia 2024 r.


(1,0 MB)
PG 48/2024
2 kwietnia 2024
Stopa wolna od ryzyka w II kwartale 2024 r.
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 22/2024 z dnia 2 kwietnia 2024 r.

(1,0 MB)
Ciepło 132/2024
2 kwietnia 2024

Stopa wolna od ryzyka w II kwartale 2024 r.
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 22/2024 z dnia 2 kwietnia 2024 r.


(1,0 MB)
EE 93/2024
29 marca 2024

Średnia cena energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym uwzględniająca opłatę za świadczenie
usługi dystrybucji energii elektrycznej, obliczona na podstawie cen zawartych w umowach kompleksowych w roku 2023
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 20/2024 z dnia 29 marca 2024 r.


(1,3 MB)
EE 92/2024
29 marca 2024

Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym za rok 2023
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 19/2024 z dnia 28 marca 2024 r.


(1,3 MB)
EE 91/2024
29 marca 2024

Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w IV kwartale 2023 roku
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 18/2024 z dnia 28 marca 2024 r.


(1,0 MB
)
Ciepło 123/2024
28 marca 2024

Wskaźniki referencyjne ustalane przez Prezesa URE zgodnie z metodologią określoną w rozporządzeniu Ministra Klimatu
z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf
oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2020 r. poz. 718 ze zm.)
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 17/2024 z dnia 28 marca 2024 r.


(1,0 MB)
Ciepło 122/2024
28 marca 2024

Średnie ceny sprzedaży ciepła wytworzonego w jednostkach wytwórczych niebędących jednostkami kogeneracji w 2023 r.
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 16/2024 z dnia 28 marca 2024 r.


(1,2 MB)
PG 16/2024
13 lutego 2024
Średnie kwartalne ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy w IV kwartale 2023 r.
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 11/2024 z dnia 12 lutego 2024 r.

(1,2 MB)
EE 12/2024
19 stycznia 2024
Średnia kwartalna cena energii elektrycznej (art. 49aa ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne) za IV kwartał 2023 r.
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 5/2024 z dnia 18 stycznia 2024 r.

(1 MB)
PG 1/2024
3 stycznia 2024
Stopa wolna od ryzyka w I kwartale 2024 r.
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 1/2024 z dnia 3 stycznia 2024 r.

(1 MB)
Ciepło 1/2024
3 stycznia 2024
Stopa wolna od ryzyka w I kwartale 2024 r.
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 1/2024 z dnia 3 stycznia 2024 r.
Instrukcje Ruchu i Eksploatacji Sieci

(2,6 MB)
PG 80/2024
16 lipca 2024
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRG.4322.1.2024.IWa z dnia 15 lipca 2024 r.

(3,4 MB)
EE 170/2024
12 lipca 2024
Zatwierdzenie Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Energomedia Sp. z o.o. w Trzebini
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.27.2023.LK z dnia 12 lipca 2024 r.

(1,7 MB)
EE 149/2024
5 czerwca 2024
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.7.2024.ŁW z dnia 4 czerwca 2024 r.

(1,6 MB)
EE 148/2024
5 czerwca 2024
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Stoen Operator Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.9.2024.ŁW z dnia 4 czerwca 2024 r.

(1,4 MB)
EE 147/2024
5 czerwca 2024
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.8.2024.ŁW z dnia 4 czerwca 2024 r.

(1,7 MB)
EE 146/2024
5 czerwca 2024
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Energa-Operator S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.10.2024.ŁW z dnia 4 czerwca 2024 r.

(1,7 MB)
EE 145/2024
5 czerwca 2024
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.6.2024.ŁW z dnia 4 czerwca 2024 r.

(1,2 MB)
EE 143/2024
3 czerwca 2024
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4320.2.2024.AOr z dnia 31 maja 2024 r.

(3,9 MB)
EE 132/2024
21 maja 2024
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - OIRE Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4320.1.2024.LK z dnia 20 maja 2024 r.

(1,5 MB)
EE 112/2024
22 kwietnia 2024
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.5.2024.AOr z dnia 19 kwietnia 2024 r.

(1,1 MB)
EE 111/2024
22 kwietnia 2024
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Stoen Operator Sp. z o.o. w Warszawie
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.1.2024.AOr z dnia 19 kwietnia 2024 r.

(1,2 MB)
EE 110/2024
22 kwietnia 2024
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.2.2024.AOr z dnia 19 kwietnia 2024 r.

(1,1 MB)
EE 109/2024
22 kwietnia 2024
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. w Krakowie 
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.3.2024.AOr z dnia 19 kwietnia 2024 r.

(1,1 MB)
EE 108/2024
22 kwietnia 2024
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR S.A. w Gdańsku 
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.4.2024.AOr z dnia 19 kwietnia 2024 r.

(4,7 MB)
EE 103/2024
17 kwietnia 2024

Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR S.A. w Gdańsku
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.11.2024.JKo1 z dnia 12 kwietnia 2024 r.


(9,3 MB)
EE 49/2024
23 lutego 2024
Zatwierdzenie w części Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4320.4.2023.LK z dnia 23 lutego 2024 r.

(6,2 MB)
PG 25/2024
23 lutego 2024
Zatwierdzenie Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRG.4323.1.2023.MJS z dnia 22 lutego 2024 r.

(9,4 MB)
EE 13/2024
22 stycznia 2024
Zatwierdzenie w części Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4320.4.2023.LK z dnia 19 stycznia 2024 r.

Programy Zgodności


(1,7 MB)
PG 59/2024
15 maja 2024
Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności za 2023 rok w Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o.

(830 KB)
PG 59/2024
15 maja 2024
Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności za 2023 rok w G.EN. Operator Sp. z o.o.

(1,2 MB)
PG 59/2024
15 maja 2024
Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności za 2023 rok w Gas Storage Poland Sp. z o.o.

(1,1 MB)
EE 126/2024
15 maja 2024
Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności za 2023 rok w TAURON Dystrybucja S.A.

(1,3 MB)
EE 126/2024
15 maja 2024
Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności za rok 2023 w Stoen Operator Sp. z o.o.

(1,4 MB)
EE 126/2024
15 maja 2024
Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności za rok 2023 w PGE Dystrybucja S.A.

(1,7 MB)
EE 126/2024
15 maja 2024
Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności za rok 2023 w ENERGA-OPERATOR S.A.

(990 KB)
EE 126/2024
15 maja 2024
Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności za rok 2023 w ENEA Operator Sp. z o.o.

Warunki dotyczące bilansowania


(1,2 MB)
EE 142/2024
3 czerwca 2024
Zatwierdzenie zmianWarunków dotyczących bilansowania Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.744.5.2024.JKo1 z dnia 31 maja 2024 r.

(1,2 MB)
EE 131/2024
17 maja 2024
Zatwierdzenie zmianWarunków dotyczących bilansowania Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.744.5.2024.JKo1 z dnia 16 maja 2024 r.

(21,4 MB)
EE 28/2024
31 stycznia 2024
Zatwierdzenie Warunków dotyczących bilansowania… Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
w zakresie punktu 12 „Wycena Rezerwy Operacyjnej”
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.744.17.2023.ŁW z dnia 26 stycznia 2024 r.
Metody wyznaczania cen referencyjnych

(2,0 MB)
PG 50/2024
11 kwietnia 2024

Zatwierdzenie Metody wyznaczania cen referencyjnych nr 3/OGP w zakresie własnej sieci przesyłowej
Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. na okres: od godziny 6:00 dnia 1 stycznia 2025 r.
do godziny 6:00 dnia 1 stycznia 2027 r.

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRG.DRG-2.745.9.2024.JDo1 z dnia 10 kwietnia 2024 r.


(1,7 MB)
PG 44/2024
21 marca 2024

Zatwierdzenie Metody wyznaczania cen referencyjnych nr 3/SGT w zakresie sieci przesyłowej będącej własnością
Systemu Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ S.A. w Warszawie na okres: od godziny 6:00 dnia 1 stycznia 2025 r.
do godziny 6:00 dnia 1 stycznia 2027 r.

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRG.DRG-2.745.2.2024.JDo1 z dnia 20 marca 2024 r.

Plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej

(800 KB)
EE 139/2024
29 maja 2024
Plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na okres od dnia 1 czerwca 2024 r.
do dnia 31 maja 2025 r. Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WKP.481.1.4.2024.MFr z dnia 27 maja 2024 r.
Kodeksy sieci

(940 KB)
EE 167/2024
8 czerwca 2024
Zmiana „Wykazu SGU odpowiedzialnych za wdrożenie w swoich instalacjach środków wynikających z obowiązkowych wymogów
określonych w rozporządzeniach (UE) 2016/631, (UE) 2016/1388 i (UE) 2016/1447 lub z przepisów krajowych
oraz wykaz środków, które mają być wdrażane przez przedmiotowych SGU określonych przez OSP
zgodnie z art. 11 ust. 4 lit. c) i art. 23 ust. 4 lit. c) (Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2196
z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy
systemów elektroenergetycznych)” opracowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WKP.744.4.4.2024.MKo4 z dnia 8 lipca 2024 r.

(1,6 MB)
EE 155/2024
14 czerwca 2024
Zasady zawieszania i przywracania działań rynkowych oraz szczegółowe zasady rozliczania niezbilansowania
i rozliczania energii bilansującej w okresie zawieszenia działań rynkowych na podstawie:
art. 36 ust. 1 i art. 39 ust. 1 Rozporządzenia (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci
dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych,
określone przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WKP.744.6.7.2024.WŻ z dnia 13 czerwca 2024 r.

Metadane

Data publikacji : 03.01.2024
Data modyfikacji : 19.07.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Szerszeń Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Marta Rutkowska

Opcje strony