Nawigacja

Inne decyzje, informacje, sprawozdania opublikowane w 2023 r.

Pobierz plik Data publikacji Zawartość pliku

Ceny, wskaźniki, inne decyzje


(1,3 MB)
EE 427/2023
27 grudnia 2023

Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w III kwartale 2023 r.
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 73/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.


(1,3 MB)
EE 423/2023
21 grudnia 2023
Jednostkowa stawka kary za niewykonanie obowiązku mocowego obowiązującej w roku dostaw 2024
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 74/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r.

(1 MB)
EE 395/2023
29 listopada 2023
Wysokość stawki opłaty OZE na rok kalendarzowy 2024
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 66/2023 z dnia 29 listopada 2023 r.

(1,2 MB)

PG 109/2023
14 listopada 2023

Średnie kwartalne ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy w III kwartale 2023 r.
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 56/2023 z dnia 13 listopada 2023 r.


(1,1 MB)
EE 371/2023
19 października 2023
Średnia kwartalna cena energii elektrycznej obliczona w oparciu o informacje o zawartych umowach lub porozumieniach dotyczących rozliczeń w grupach kapitałowych za III kwartał 2023 r.
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DMR.WMA.711.4.5.2023.SG z dnia 18 października 2023 r.

(1,0 MB)
Ciepło 441/2023
2 października 2023
Stopa wolna od ryzyka w IV kwartale 2023 r.
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 51/2023 z dnia 2 października 2023 r.

(1,0 MB)
PG 97/2023
2 października 2023
Stopa wolna od ryzyka w IV kwartale 2023 r.
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 51/2023 z dnia 2 października 2023 r.

(0,85 MB)
EE 351/2023
28 września 2023
Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w II kwartale 2023 r.
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 50/2023 z dnia 27 września 2023 r.

(1,3 MB)
EE 337/2023
15 września 2023
Stawki opłaty mocowej na rok 2024
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 48/2023 z dnia 15 września 2023 r.

(1,2 MB)
EE 336/2023
15 września 2023

Wybrane godziny doby przypadające na godziny szczytowego zapotrzebowania na moc w systemie wyznaczone odrębnie dla kwartałów roku dostaw 2024 – na potrzeby obliczania opłaty mocowej należnej od odbiorców końcowych, o których mowa w art. 89a ust. 1 pkt 2 ustawy o rynku mocy
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 47/2023 z dnia 15 września 2023 r.


(1,4 MB)
PG 86/2023
31 lipca 2023

Korekty kosztów osieroconych i korekty kosztów na pokrycie kosztów zużycia odebranego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego na 2022 rok
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 44/2023 z dnia 27 lipca 2023 r.


(1,3 MB)
EE 305/2023
31 lipca 2023
Wysokość zaktualizowanych na rok 2024 kwot kosztów osieroconych
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 43/2023 z dnia 26 lipca 2023 r.

(1,2 MB)
EE 301/2023
20 lipca 2023
Średnia kwartalna cena energii elektrycznej obliczonej w oparciu o informacje o zawartych umowach lub porozumieniach dotyczących rozliczeń w grupach kapitałowych, na podstawie których przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej sprzedają, kupują lub rozliczają energię elektryczną zgodnie z art. 49aa ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne, za II kwartał 2023 r.
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 41/2023 z dnia 19 lipca 2023 r.

(0,74 MB)
EE 291/2023
7 lipca 2023
Średnioważony koszt węgla, zużywanego przez jednostki wytwórcze centralnie dysponowane oraz średnia cena energii elektrycznej wytworzonej przez wytwórców eksploatujących jednostki wytwórcze centralnie dysponowane w 2022 r. 
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 38/2023 z dnia 5 lipca 2022 r.

(0,71 MB)
Ciepło 358/2023
3 lipca 2023
Stopa wolna od ryzyka w III kwartale 2023 r.
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 37/2023 z dnia 3 lipca 2023 r.

(0,71 MB)
PG 80/2023
3 lipca 2023
Stopa wolna od ryzyka w III kwartale 2023 r.
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 37/2023 z dnia 3 lipca 2023 r.

(1,3 MB)
EE 283/2023
29 czerwca 2023
Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w I kwartale 2023 r.
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 33/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r.

(1,2 MB)
PG 58/2023
15 maja 2023
Średnie kwartalne ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy w I kwartale 2023 r.
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 29/2023 z dnia 12 maja 2023 r.

(1,0 MB)
EE 211/2023
21 kwietnia 2023
Średnia kwartalna cena energii elektrycznej obliczona w oparciu o informacje o zawartych umowach lub porozumieniach dotyczących rozliczeń w grupach kapitałowych
Informacja Prezesa URE nr 27/2023 z dnia 21 kwietnia 2023 r.

(1,0 MB)
Ciepło 231/2023
18 kwietnia 2023
Średnia jednostkowa cena wytwarzania ciepła oraz średnia jednostkowa stawka przesyłowa
Informacja Prezesa URE nr 26/2023 z dnia 17 kwietnia 2023 r.

(1,0 MB)
Ciepło 230/2023
18 kwietnia 2023

Wskaźniki stosowane przy ustalaniu zwrotu z kapitału w taryfach dla ciepła
Informacja Prezesa URE nr 25/2023 z dnia 17 kwietnia 2023 r.


(1,0 MB)
Ciepło 229/2023
18 kwietnia 2023

Wskaźniki, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło
Informacja Prezesa URE nr 24/2023 z dnia 17 kwietnia 2023 r.


(1,0 MB)
Ciepło 169/2023
3 kwietnia 2023
Stopa wolna od ryzyka w II kwartale 2023 r.
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 22/2023 z dnia 3 kwietnia 2023 r.

(1,0 MB)
PG 48/2023
3 kwietnia 2023
Stopa wolna od ryzyka w II kwartale 2023 r.
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 22/2023 z dnia 3 kwietnia 2023 r.

(1,0 MB)
EE 193/2023
31 marca 2023
Średnia cena energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym uwzględniająca opłatę za świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, obliczona na podstawie cen zawartych w umowach kompleksowych w roku 2022
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 21/2022 z dnia 31 marca 2023 r.

(1,3 MB)
EE 192/2023
31 marca 2023

Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym za rok 2022
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 20/2023 z dnia 31 marca 2023 r.


(1,3 MB)
EE 191/2023
31 marca 2023
Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w IV kwartale 2022 r.
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 19/2023 z dnia 31 marca 2023 r.

(1,0 MB)
Ciepło 161/2023
30 marca 2023
Średnie ceny sprzedaży ciepła wytworzonego w jednostkach wytwórczych niebędących jednostkami kogeneracji w roku 2022
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 18/2023 z dnia 30 marca 2023 r.

(1,0 MB)
Ciepło 160/2023
30 marca 2023
Wskaźniki referencyjne ustalane przez Prezesa URE zgodnie z metodologią określoną w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 17/2023 z dnia 30 marca 2023 r.

(980 KB)
PG 21/2023
14 lutego 2023
Średnie kwartalne ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy w IV kwartale 2022 r.
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 6/2023 z dnia 14 lutego 2023 r.

(1,0 MB)
EE 26/2023
13 stycznia 2023
Średnia kwartalna cena energii elektrycznej sprzedana na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, za IV kwartał 2022 r.
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 3/2023 z dnia 12 stycznia 2023 r.

(790 KB)
PG 1/2023
2 stycznia 2023
Stopa wolna od ryzyka w I kwartale 2023 r.
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 1/2023 z dnia 2 stycznia 2023 r.

(926 KB)
Ciepło 1/2023
2 stycznia 2023
Stopa wolna od ryzyka w I kwartale 2023 r.
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 1/2023 z dnia 2 stycznia 2023 r.

Instrukcje Ruchu i Eksploatacji Sieci


(12,6 MB)
EE 419/2023
18 grudnia 2023
Zatwierdzenie zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Stoen Operator określonych w Karcie aktualizacji nr 38/P/12/2023
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.30.2023.JKo1 z dnia 15 grudnia 2023 r.

(12,8 MB)
EE 399/2023
5 grudnia 2023
Zatwierdzenie zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR S.A. określonych w Karcie aktualizacji nr 6/2023
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.29.2023.JKo1 z dnia 5 grudnia 2023 r.

(12,4 MB)
EE 398/2023
1 grudnia 2023
Zatwierdzenie zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z o.o. określonych w Karcie aktualizacji nr 30/2023
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.28.2023.JKo1 z dnia 1 grudnia 2023 r.

(1 MB)
PG 118/2023
1 grudnia 2023
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRG.4322.1.1.2022.IWa z dnia 29 listopada 2023 r.

(1,5 MB)
PG 117/2023
30 listopada 2023
Zatwierdzenie Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Polskiego Odcinka Systemu Gazociągów Tranzytowych Jamał – Europa, w zakresie załącznika nr 1 do IRiESP SGT
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRG.4322.2.2022.JJa1/JBU z dnia 29 listopada 2023 r.

(1,3 MB)
PG 107/2023
13 listopada 2023
Decyzja ustalająca nowy termin wejścia w życie Instrukcji ruchu i eksploatacji instalacji skroplonego gazu ziemnego
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRG. 4325.1.2023.JJa1 z dnia 10 listopada 2023 r.

(6,9 MB)
PG 102/2023
25 października 2023

Zatwierdzenie Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Instalacji skraplania gazu ziemnego zlokalizowanej w Świnoujściu Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRG. 464.9.2022.JJa1  z dnia 25 października 2023 r.

(740 KB)
PG 101/2023
19 października 2023

Sprostowanie z urzędu oczywistej omyłki w decyzji z dnia 17 października 2023 r. nr DRR.WRG.748.3.2022.IWa zatwierdzającej Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Instalacji Magazynowych dla operatora systemu magazynowania Gas Storage Poland sp. z o.o. z siedzibą w Dębogórzu
Postanowienie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRG.748.3.2022.IWa z dnia 19 października 2023 r.
 

(6,7 MB)
PG 100/2023
18 października 2023
Zatwierdzenie Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Instalacji Magazynowych Gas Storage Poland sp. z o.o. w Dębogórzu
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRG.748.3.2022.Iwa z dnia 17 października 2023 r.

(3,0 MB)
EE 348/2023
22 września 2023
Zatwierdzenie zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. określonych w Karcie aktualizacji nr B/4/2023
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.26.2023.ŁW z dnia 22 września 2023 r.

(3,0 MB)
EE 347/2023
22 września 2023
Zatwierdzenie zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR S.A. określonych w Karcie aktualizacji nr 4/2023
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.25.2023.ŁW z dnia 22 września 2023 r.

(3,2 MB)
EE 346/2023
22 września 2023
Zatwierdzenie zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Stoen Operator Sp. z o.o. określonych w Karcie aktualizacji nr 32/B/17/2023
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.24.2023.ŁW z dnia 22 września 2023 r.

(3,4 MB)
EE 345/2023
22 września 2023
Zatwierdzenie zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o. określonych w Karcie aktualizacji nr 29/2023
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.18.2023.ŁW z dnia 22 września 2023 r.

(3,6 MB)
EE 344/2023
22 września 2023
Zatwierdzenie zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. określonych w Karcie aktualizacji nr 28/2023
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.17.2023.ŁW z dnia 22 września 2023 r.

(1,7 MB)
EE 343/2023
21 września 2023
Zatwierdzenie zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Stoen Operator Sp. z o.o. określonych w Karcie aktualizacji nr 37/K/2/2023
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.23.2023.LK z dnia 20 września 2023 r.

(2,1 MB)
EE 342/2023
21 września 2023
Zatwierdzenie zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. określonych w Karcie aktualizacji nr B/5/2023
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.22.2023.LK z dnia 20 września 2023 r.

(2,0 MB)
EE 341/2023
21 września 2023
Zatwierdzenie zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR S.A. określonych w Karcie aktualizacji nr 5/2023
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.20.2023.LK z dnia 20 września 2023 r.

(1,8 MB)
EE 340/2023
21 września 2023
Zatwierdzenie zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o. określonych w Karcie aktualizacji nr 28/2023
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.21.2023.LK z dnia 20 września 2023 r.

(1,9 MB)
EE 339/2023
21 września 2023
Zatwierdzenie zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. określonych w Karcie aktualizacji nr 29/2023
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.19.2023.LK z dnia 20 września 2023 r.

(4,1 MB)
EE 328/2023
1 września 2023
Zatwierdzenie zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. określonych w Karcie aktualizacji nr B/3/2023
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.15.2023.LK z dnia 31 sierpnia 2023 r.

(3,9 MB)
EE 327/2023
1 września 2023
Zatwierdzenie zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. określonych w Karcie aktualizacji nr 27/2023
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.12.2023.LK z dnia 31 sierpnia 2023 r.

(3,9 MB)
EE 326/2023
1 września 2023
Zatwierdzenie zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Stoen Operator Sp. z o.o. określonych w Karcie aktualizacji nr 35/B/19/2023
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.16.2023.LK z dnia 31 sierpnia 2023 r.

(3,8 MB)
EE 325/2023
1 września 2023
Zatwierdzenie zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR S.A. określonych w Karcie aktualizacji nr 3/2023
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.13.2023.LK z dnia 31 sierpnia 2023 r.

(4,1 MB)
EE 324/2023
1 września 2023
Zatwierdzenie zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o. określonych w Karcie aktualizacji nr 27/2023
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.14.2023.LK z dnia 31 sierpnia 2023 r.

(2,1 MB)
EE 300/2023
19 lipca 2023
Zatwierdzenie zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. określonych w Karcie aktualizacji nr 26/2023
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.9.2023.ŁW z dnia 18 lipca 2023 r.

(1,9 MB)
EE 299/2023
19 lipca 2023
Zatwierdzenie zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Stoen Operator Sp. z o.o. określonych w Karcie aktualizacji nr 36/B/20/2023
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.8.2023.ŁW z dnia 18 lipca 2023 r.

(2,3 MB)
EE 298/2023
19 lipca 2023
Zatwierdzenie zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. określonych w Karcie aktualizacji nr B/2/2023
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.11.2023.ŁW z dnia 18 lipca 2023 r.

(2,2 MB)
EE 297/2023
19 lipca 2023
Zatwierdzenie zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Energa-Operator S.A. określonych w Karcie aktualizacji nr 2/2023
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.10.2023.ŁW z dnia 18 lipca 2023 r.

(2,3 MB)
EE 296/2023
19 lipca 2023
Zatwierdzenie zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o. określonych w Karcie aktualizacji nr 23/2022
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.7.2023.ŁW z dnia 18 lipca 2023 r.

(2,8 MB)
EE 263/2023
14 czerwca 2023
Zatwierdzenie zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. określonych w Karcie aktualizacji nr 24/2022
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.6.2022.ŁW z dnia 12 czerwca 2023 r

(2,1 MB)
EE 262/2023
14 czerwca 2023
Zatwierdzenie zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Stoen Operator Sp. z o.o. określonych w Karcie aktualizacji nr 30/B/16/2022
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.5.2022.ŁW z dnia 12 czerwca 2023 r.

(2,5 MB)
EE 261/2023
14 czerwca 2023
Zatwierdzenie zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. określonych w Karcie aktualizacji nr B/1/2022
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.4.2022.ŁW z dnia 12 czerwca 2023 r.

(2,3 MB)
EE 260/2023
14 czerwca 2023
Zatwierdzenie zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Energa-Operator S.A. określonych w Karcie aktualizacji nr 2/2022
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.3.2022.ŁW z dnia 12 czerwca 2023 r.

(2,5 MB)
EE 259/2023
14 czerwca 2023

Zatwierdzenie zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o. określonych w Karcie aktualizacji nr 23/2022
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.7.2022.ŁW z dnia 12 czerwca 2023 r.


(1,5 MB)
EE 249/2023
2 czerwca 2023

Zatwierdzenie zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Stoen Operator Sp. z o.o. określonych w Karcie aktualizacji nr 34/P/11/2023
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.6.2023.LK z dnia 1 czerwca 2023 r.


(2,0 MB)
EE 235/2023
17 maja 2023
Zatwierdzenie zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o. określonych w Karcie aktualizacji nr 25/2023
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.3.2023.AOr.JPa2 z dnia 16 maja 2023 r.

(2,1 MB)
EE 234/2023
17 maja 2023
Zatwierdzenie zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. określonych w Karcie aktualizacji nr 25/2023
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.1.2023.AOr.JPa2 z dnia 16 maja 2023 r.

(1,6 MB)
EE 233/2023
17 maja 2023
Zatwierdzenie zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Stoen Operator Sp. z o.o. określonych w Karcie aktualizacji nr 33/B/18/2023
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.2.2023.AOr.JPa2 z dnia 16 maja 2023 r.

(1,9 MB)
EE 232/2023
17 maja 2023
Zatwierdzenie zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. określonych w Karcie aktualizacji nr B/1/2023
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.5.2023.AOr.JPa2 z dnia 16 maja 2023 r.

(1,8 MB)
EE 231/2023
17 maja 2023
Zatwierdzenie zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej spółki Energa-Operator S.A. określonych w Karcie aktualizacji nr 1/2023
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.4.2023.AOr.JPa2 z dnia 16 maja 2023 r.

(4,4 MB)
PG 57/2023
15 maja 2023
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Polskiego Odcinka Systemu Gazociągów Tranzytowych Jamał – Europa
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRG.4322.2.2022.JJa1 z dnia 11 maja 2023 r.

(2,0 MB)
EE 215/2023
26 kwietnia 2023
Zatwierdzenie zmian określonych w Karcie aktualizacji nr CK/20/2023 IRiESP-Korzystanie oraz w Karcie aktualizacji nr CB/34/2023 IRiESP-Bilansowanie
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4320.3.2023.LK z dnia 26 kwietnia 2023 r.

(1,9 MB)
PG 52/2023
14 kwietnia 2023
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. dotycząca zapisów regulujących świadczenie usługi sprężania paliwa gazowego
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRG.4322.1.1.2022.IWa z dnia 13 kwietnia 2023 r.

(6,9 MB)
EE 198/2023
6 kwietnia 2023
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4320.7.2022.LK z dnia 6 kwietnia 2023 r.

(2,0 MB)
EE 189/2023
30 marca 2023
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej określona w Karcie aktualizacji nr CK/18/2022 Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4320.8.2022.AOr.JPa2 z dnia 30 marca 2023 r.

(1,9 MB)
EE 186/2023
30 marca 2023
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4320.2.2023.LK z dnia 29 marca 2023 r.


(5,2 MB)

PG 23/2023
15 lutego 2023

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ECO Logistyka Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRG.4323.1.2022.JBu z dnia 14 lutego 2023 r.


(1,8 MB)
EE 90/2023
6 lutego 2023
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Energa-Operator S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.3.2022.ŁW z dnia 3 lutego 2023 r.

(2,5 MB)
EE 89/2023
6 lutego 2023
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. 
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.6.2022.ŁW z dnia 3 lutego 2023 r.

(2,3 MB)
EE 88/2023
6 lutego 2023
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.4.2022.ŁW z dnia 3 lutego 2023 r.

(1,8 MB)
EE 87/2023
6 lutego 2023
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Stoen Operator Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.5.2022.ŁW z dnia 3 lutego 2023 r.

(2,2 MB)
EE 86/2023
6 lutego 2023
Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.7.2022.ŁW z dnia 3 lutego 2023 r.

(1,8 MB)
PG 6/2023
13 stycznia 2023

Zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej określonych w Karcie aktualizacji Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRG.4323.2.2021.JBu z dnia 12 stycznia 2023 r.

(1,7 MB)
EE 11/2023
9 stycznia 2023
Zmiany określone w Karcie aktualizacji nr CO/5/2022 IRiESP – Część ogólna, Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4320.9.2022.ŁW z dnia 9 stycznia 2023 r.

Warunki dotyczące bilansowania


(1,9 MB)
EE 424/2023
22 grudnia 2023
Zatwierdzenie zmian określonych w dokumencie „Zmiany nr 11/2023 Warunków Dotyczących Bilansowania” Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.744.26.2023.ŁW z dnia 21 grudnia 2023 r.

(1,9 MB)
EE 422/2023
20 grudnia 2023
Zatwierdzenie zmian określonych w dokumencie „Zmiany nr 10/2023 Warunków Dotyczących Bilansowania” Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.744.28.2023.AOr z dnia 20 grudnia 2023 r.

(2,2 MB)
EE 380/2023
6 listopada 2023
Zatwierdzenie zmian określonych w dokumencie „Zmiany nr 9/2023 Warunków Dotyczących Bilansowania” Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.744.19.2023.JPa2 z dnia 3 listopada 2023 r.

(8,7 MB)
EE 350/2023
28 września 2023
Zatwierdzenie w części „Warunków dotyczących bilansowania, na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r., ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania” Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.744.17.2023.ŁW z dnia 27 września 2023 r.

(2,7 MB)
EE 201/2023
14 kwietnia 2023
Zatwierdzenie zmian określonych w dokumencie „Zmiany nr 8/2022 Warunków Dotyczących Bilansowania” przedłożonych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.744.26.2022.AOr z dnia 13 kwietnia 2023 r.

(1,7 MB)
EE 85/2023
3 lutego 2023
Zmiana warunków dotyczących bilansowania, na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.744.26.2022.AOr z dnia 3 lutego 2023 r.

Programy zgodności


(1,6 MB)
EE 237/2023
17 maja 2023

Sprawozdanie z realizacji Programu zapewnienie niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego Stoen Operator Sp. z o.o. za 2022 r.


(1,1 MB)
EE 238/2023
17 maja 2023

Sprawozdanie z realizacji Programu zgodności w Enea Operator Sp. z o.o. za rok 2022


(3,0 MB)
PG 60/2023
17 smaja 2023

Sprawozdanie roczne z realizacji Programu zgodności w 2022 r. w Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o.


(1,4 MB)
EE 239/2023
17 maja 2023

Sprawozdanie z realizacji Programu Niedyskryminacyjnego Traktowania Użytkowników Systemu Dystrybucyjnego w Tauron Dystrybucja S.A. w 2022 r.


(1,3 MB)
EE 240/2023
17 maja 2023

Sprawozdanie z realizacji Programu Zgodności za 2022 r. przez PGE Dystrybucja S.A.


(1,6 MB)
PG 61/2023
17 smaja 2023

Sprawozdanie z realizacji Programu niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników instalacji magazynowych w 2022 r. w Gas Storage Poland Sp. z o.o.


(1,1 MB)
EE 241/2023
17 maja 2023

Sprawozdanie z realizacji Programu niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego w 2022 r. w Energa-Operator S.A.

Plany wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej


(1,4 MB)
EE 247/2023
30 maja 2023

Plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na okres od dnia 1 czerwca 2023 r. do dnia 31 maja 2024 r. Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WOSE.481.1.3.2023.MFr z dnia 25 maja 2023 r.

Kodeksy sieci  

(1,6 MB)
EE 274/2023
19 czerwca 2023
Wykaz SGU odpowiedzialnych za wdrożenie w swoich instalacjach środków wynikających z obowiązkowych wymogów określonych w rozporządzeniach (UE) 2016/631, (UE) 2016/1388 i (UE) 2016/1447 lub z przepisów krajowych oraz wykaz środków, które mają być wdrażane przez przedmiotowych SGU określonych przez OSP zgodnie z art. 11 ust. 4 lit. c) i art. 23 ust. 4 lit. c) (Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych) Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WKP.744.3.4.2023.MKo4 z dnia 14 czerwca 2023 r.

 

Metadane

Data publikacji : 07.07.2023
Data modyfikacji : 27.12.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Szerszeń Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Szerszeń

Opcje strony

do góry