Nawigacja

Rejestr odstępstw od wymogów przyłączeniowych kodeksów sieciowych

Publikacja rejestru zgodnie z:

  • art. 64 Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci,
  • art. 54 Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący przyłączania odbioru,
  • art. 82 Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego.

Rejestr odstępstw dla wszystkich państw UE dostępny jest na dedykowanej stronie ACER (The European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators)

Metadane

Data publikacji : 16.09.2022
Data modyfikacji : 10.05.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Witold Żuchowski Departament Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Pawlińska Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Dębek

Opcje strony

do góry