BIP - Urząd Regulacji Energetyki

https://www.bip.ure.gov.pl/bip/petycje/wykaz-petycji-zlozonych/4645,Petycja-w-sprawie-podjecia-przez-Prezesa-Urzedu-Regulacji-Energetyki-dzialan-zmi.html
13.07.2024, 17:50

Petycja w sprawie podjęcia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki działań zmierzających do obniżenia cen za energię cieplną

Petycja indywidualna zawierająca zgodę na ujawnienie danych osobowych Wnioskodawcy. Wpłynęła do Urzędu Regulacji Energetyki 8 maja 2024 r.

Przedmiotem petycji jest podjęcie przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki działań zmierzających do obniżenia cen za energię cieplną.

Aktualnie trwa analiza petycji, termin rozpatrzenia - nie później niż do 8 sierpnia 2024 r.

Metadane

Data publikacji : 29.05.2024
Data modyfikacji : 29.05.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Justyna Pawlińska Departament Komunikacji Społecznej
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Pawlińska Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Pawlińska

Opcje strony