Nawigacja

Petycja Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Szamotułach dotycząca podjęcia działań zmierzających do obniżenia cen ciepła stosowanych przez Kogenerację Zachód S.A. z siedzibą w Poznaniu

Petycja indywidualna zawierająca zgodę na ujawnienie danych osobowych Wnioskodawcy. Wpłynęła do Urzędu Regulacji Energetyki 14 lutego 2024 r.

Przedmiotem petycji jest podjęcie działań zmierzających do obniżenia cen ciepła stosowanych przez Kogenerację Zachód S.A. z siedzibą w Poznaniu.

Petycja została załatwiona poprzez odniesienie się do postulatów w niej zawartych i przesłanie autorowi odpowiedzi 9 maja 2024 r. stosownie do treści art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

Metadane

Data publikacji : 07.03.2024
Data modyfikacji : 13.05.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Justyna Pawlińska Departament Komunikacji Społecznej
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Pawlińska Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Pawlińska

Opcje strony

do góry