Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Petycje załatwione w 2018 r.

W 2018 r. do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki złożono 2 petycje.

Przedmiotem petycji było podjęcie przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zmian wzorów sprawozdań, o których mowa w art. 4ba oraz art. 43d i art. 43e Ustawy - prawo energetyczne, a których wzory określają właściwe rozporządzenia Ministra Energii oraz wdrożenie dodatkowych rozwiązań w zakresie  zasad rozliczania i poboru opłat koncesyjnych wydanych na podstawie Ustawy - prawo energetyczne.

Petycje złożone w 2018 r. zostały rozpatrzone w I kwartale 2018 r.

Szczegółowe informacje dotyczące trybu składania petycji oraz petycji złożonych do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, przebiegu postępowania oraz sposobu ich rozpatrzenia, znajdują się na stronie Urzędu Regulacji Energetyki pod adresem www.bip.ure.gov.pl/bip/petycje.

Metadane

Data publikacji : 27.12.2018
Data modyfikacji : 17.03.2023
Obowiązuje od : 27.12.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Radomyska Departament Komunikacji Społecznej
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Pawlińska

Opcje strony

do góry