Nawigacja

Orzeczenia wydane w 2010 roku

Pobierz
plik
Data orzeczenia
i sygnatura akt
Przedmiot orzeczenia

(1.04 MB)
Sygn. akt VI ACa 257/10
3 listopada 2010 r.
O udzielenie koncesji na obrót paliwami ciekłymi

(559 KB)
Sygn. akt VI ACa 650/10
28 lipca 2010 r.
O nieuzasadnione wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej

(944 KB)
Sygn. akt VI ACa 1494/08
24 czerwca 2010 r.
O zatwierdzenie taryfy dla energii elektrycznej

(315 KB)
Sygn. akt V ACa 1141/09
16 kwietnia 2010 r.
O nałożenie kary za niewywiązanie się w roku 2006 z obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne

(3.61 MB)
Sygn. akt VI ACa 1077/09
7 kwietnia 2010 r.
O uchyleniu wyroku SOKiK (dotyczącego obowiązku z art. 9a ust. 8 ustawy - Prawo energetyczne) i przekazaniu sprawy do SOKiK w celu ponownego rozpoznania

(514 KB)
Sygn. akt VI A Ca 1082/09
24 marca 2010 r.
O zatwierdzenie zmiany taryfy

(1.27 MB)
Sygn. akt VI ACa 1069/09
31 marca 2010 r.
O nałożenie kary pieniężnej za naruszenie warunków udzielonej koncesji na obrót paliwami ciekłymi

(1.5 MB)
Sygn. akt VI A Ca 8/09
11 marca 2010 r.
O niewywiązaniu się w roku 2006 z określonego w art. 9a ust. 8 ustawy - Prawo energetyczne obowiązku zakupu oferowanej energii elektrycznej wytworzonej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła w przyłączonych do sieci źródłach energii znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej polskiej

(5.28 MB)
Sygn. akt VI ACa 1142/09
19 lutego 2010 r.
O rozstrzygnięcie w trybie art. 8 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne sporu o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej farmy wiatrowej

Metadane

Data publikacji : 15.06.2010
Data modyfikacji : 14.12.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paweł Głośniewski
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Głośniewski

Opcje strony

do góry