Nawigacja

Orzeczenia wydane w 2009 roku

Pobierz
plik
Data orzeczenia
i sygnatura akt
Przedmiot orzeczenia

(519 KB)
Sygn. akt VI ACa 527/09
19 listopada 2009 r.
O udzielenie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na obrocie paliwami ciekłymi

(709 KB)
Sygn. akt VI ACa 596/09
4 listopada 2009 r.
O nałożenie kary pieniężnej za nie wypełnienie obowiązku określonego w art. 9a ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne

(546 KB)
Sygn. akt VI ACa 358/09
30 października 2009 r.
O wstrzymanie odstaw energii elektrycznej

(688 KB)
Sygn. akt VI ACa 375/09
27 października 2009 r.
O udzielenie koncesji na prowadzenie działalności polegającej na obrocie gazem ziemnym z zagranicą

(639 KB)
Sygn. akt VIA Ca 354/09
22 października 2009 r.
O wstrzymanie dostaw energii elektrycznej

(501 KB)
Sygn. akt VI ACa 396/09
15 października 2009 r.
O nałożenie kary pieniężnej w związku z nieprzekazaniem Prezesowi URE sprawozdania kwartalnego, o którym mowa w art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 169, poz. 1199 z późn. zm.)

(922 KB)
Sygn. akt VI ACa 356/09
7 października 2009 r.
O nałożenie kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu oleju napędowego o jakości niezgodnej z przepisami prawa

(569 KB)
Sygn. akt VI ACa 300/09
28 sierpnia 2009 r.
O nałożenie kary pieniężnej za naruszenie koncesji na obrót paliwami ciekłymi w związku z wprowadzaniem do obrotu niewłaściwego paliwa

(663 KB)
Sygn. akt VI ACa 150/09
11 sierpnia 2009 r.
O nałożenie kary pieniężnej za niewywiązanie się z określonego w art. 9a ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectwa pochodzenia energii elektrycznej

(697 KB)
Sygn. akt VI ACa 10/09
1 lipca 2009 r.
O nałożenie kary pieniężnej za naruszenie warunków koncesji na obrót paliwami ciekłymi

(548 KB)
Sygn. akt VIA Ca 7/09
25 czerwca 2009 r.
O nałożenie kary pieniężnej za niewywiązanie się z obowiązku wynikającego z art. 9a ust. 1 Prawa energetycznego dotyczącego m.in. świadectw pochodzenia i opłaty zastępczej

(585 KB)
Sygn. akt VI A Ca 1344/08
23 czerwca 2009 r.
O nałożenie kary pieniężnej za prowadzenie księgowości niezgodnie z art. 44 Prawa energetycznego

(1.19 MB)
Sygn. akt VI ACa 1687/08
18 czerwca 2009 r.
O zatwierdzenie taryfy na energię elektryczną

(467 KB)
Sygn. akt VI ACa 1401/08
16 czerwca 2009 r.
O wstrzymanie dostaw energii elektrycznej

(306 KB)
Sygn. akt VI ACa 1472/08
9 czerwca 2009 r.
O udzielenie koncesji na obrót paliwami ciekłymi

(685 KB)
Sygn. akt VI A Ca 1398/08
8 czerwca 2009 r.
O nałożenie kary pieniężnej za nieprzekazanie Prezesowi URE w terminie sprawozdania kwartalnego

(187 KB)
Sygn. akt VIA Ca 1493/08
14 maja 2009 r.
O nałożenie kary pieniężnej za niewywiązanie się z obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia lub uiszczenia opłaty zastępczej

(663 KB)
Sygn. akt VIA Ca 1434/08
13 maja 2009 r.
O nałożenie kary pieniężnej za naruszenie art. 30 ust. 2 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych poprzez niezłożenie w terminie sprawozdania kwartalnego

(849 KB)
Sygn. akt VI ACa 1033/08
12 lutego 2009 r.
Odmowa udzielenia koncesji na obrót paliwami ciekłymi - ocena uchybień dokonanych przez organ w toku postępowania administracyjnego - zakres kontroli postępowania administracyjnego - interpretacja art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo energetyczne - pojęcie „środków finansowych”

(620 KB)
Sygn. akt VI ACa 347/08 
  29 stycznia 2009 r.
Oddalenie apelacji - Nieuzasadnione wstrzymanie dostaw energii elektrycznej

 

Metadane

Data publikacji : 08.06.2009
Data modyfikacji : 14.12.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paweł Głośniewski
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Głośniewski

Opcje strony

do góry