Nawigacja

Orzeczenia wydane w 2007 roku

Pobierz
plik
Data orzeczenia
i sygnatura akt
Przedmiot orzeczenia

(273 KB)
Sygn. akt VI A Ca 1019/07
12 grudnia 2007 r.
Odmowa udzielenia koncesji - paliwa ciekłe

(728 KB)
Sygn. akt VI ACa 845/07
6 grudnia 2007 r.
Odmowa udzielenia koncesji - paliwa ciekłe

(300 KB)
Sygn. akt VI ACa 851/07
4 grudnia 2007 r.
Cofnięcie koncesji na obrót paliwami ciekłymi

(347 KB)
Sygn. akt VI ACa 771/07
29 listopada 2007 r.
Cofnięcie koncesji - paliwa ciekłe

(329 KB)
Sygn. akt VI A Ca 387/07
31 października 2007 r.
Cofnięcie koncesji - sprzedaż przedsiębiorstwa

(297 KB)
Sygn. akt VI ACa 479/07
19 września 2007 r.
Odmowa przyłączenie do sieci elektroenergetycznej - zastrzeżenie

(557 KB)
Sygn. akt VI ACa 458/07
19 września 2007 r.
Wymierzenie kary pieniężnej

(101 KB)
Sygn. akt VI ACz 1273/07
13 września 2007 r.
Dot. postanowienia o umorzeniu postępowania

(351 KB)
Sygn. akt VI ACa 482/07
24 sierpnia 2007 r.
wymierzenie kary pieniężnej - niewłaściwy stan techniczny instalacji

(90 KB)
Sygn. akt VI ACa 378/07
18 lipca 2007 r.
Odmowa udzielenia kaucji na obrót paliwami ciekłymi

(68 KB)
Sygn. akt VI ACz 1018/07
12 lipca 2007 r.
Odrzucenie zażalenia

(359 KB)
Sygn. akt VI A Ca 293/07
10 lipca 2007 r.
Odmowa przyłączenia do sieci elektroenergetycznej

(228 KB)
Sygn. akt VI ACa 187/07
6 czerwca 2007 r.
Odmowa udzielenia koncesji na obrót paliwami ciekłymi

(53 KB)
Sygn. akt VI ACa 282/06
  5 czerwca 2007 r.
Odrzucenie skargi kasacyjnej

(398 KB)
Sygn. akt VI ACa 179/07
5 czerwca 2007 r.
Dot. zatwierdzenia taryfy dla paliwa gazowego

(312 KB)
Sygn. akt VI ACa 176/07
5 czerwca 2007 r.
Wymierzenie kary pieniężnej - nieudzielenie informacji, o których mowa w art. 28 Prawa energetycznego

(515 KB)
Sygn. akt VI ACa 175/07
5 czerwca 2007 r.
Odmowa zatwierdzenia taryfy dla energii elektrycznej

(121 KB)
Sygn. akt VI A Ca 178/07
29 maja 2007 r.
Nieuzasadnione wstrzymanie dostaw energii elektrycznej

(75 KB)
Sygn. akt VI ACa 730/06
24 maja 2007 r.
Odrzucenie skargi kasacyjnej

(75 KB)
Sygn. akt VI ACa 730/06
24 maja 2007 r.
Odrzucenie skargi kasacyjnej

(68 KB)
Sygn. akt VI ACa 1087/06
23 maja 2007 r.
Nieuzasadnione wstrzymanie dostaw energii elektrycznej

(268 KB)
Sygn. akt VI ACa 39/07
23 maja 2007 r.
Wymierzenie kary pieniężnej - stosowanie cen ciepła i energii elektrycznej bez dopełnienia obowiązku przedstawienia taryf do zatwierdzenia

(375 KB)
Sygn. akt VI ACa 1342/06
17 maja 2007 r.
Umorzenie postępowania administracyjnego

(168 KB)
Sygn. akt VIA Ca 100/07
9 maja 2007 r.
Nieuzasadnione wstrzymanie dostaw energii elektrycznej

(116 KB)
Sygn. akt VI ACa 12/07
9 maja 2007 r.
Nieuzasadnione wstrzymanie dostaw energii elektrycznej

(225 KB)
Sygn. akt VI ACa 38/07
8 maja 2007 r.
Odmowa udzielenia koncesji - zabezpieczenie

(35 KB)
Sygn. akt VI ACa 1093/06
23 kwietnia 2007 r.
Odrzucenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

(179 KB)
Sygn. akt VI ACa 1288/06
12 kwietnia 2007 r.
Odmowa udzielenia koncesji - sąd ocenia decyzję wg. stanu z dnia jej wydania

(83 KB)
Sygn. akt VI ACa 1361/06
5 kwietnia 2007 r.
Odrzucenie apelacji

(225 KB)
Sygn. akt VI ACa 1201/06
28 marca 2007 r.
Odmowa udzielenia koncesji na obrót paliwami ciekłami

(302 KB)
Sygn. akt VIA Ca 788/06
21 marca 2007 r.
Wymierzenie kary pieniężnej - brak zatwierdzonej taryfy dla energii elektrycznej

(302 KB)
Sygn. akt VI A Ca 1254/06
16 marca 2007 r.
Nieuzasadnione wstrzymanie dostaw energii elektrycznej

(29 KB)
Sygn. akt VI A Co 26/06
VI WSC 68/07
13 marca 2007 r.
Nieuzasadnione wstrzymanie dostaw energii elektrycznej

(374 KB)
Sygn. akt VI A Ca 1096/06
13 marca 2007 r.
Nieuzasadnione wstrzymanie dostaw energii elektrycznej

(143 KB)
Sygn. akt VI ACa 1086/06
9 marca 2007 r.
Nieuzasadnione wstrzymanie dostaw ciepła

(159 KB)
Sygn. akt VI ACa 1030/06
21 lutego 2007 r.
Dot. wstrzymania dostaw energii elektrycznej

(23 KB)
Sygn. akt VI ACz 1972/06
26 stycznia 2007 r.
Odrzucenie zażalenia jako niedopuszczalnego

Metadane

Data publikacji : 07.02.2007
Data modyfikacji : 14.12.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Głośniewski

Opcje strony

do góry