Nawigacja

Orzeczenia wydane w 2006 roku

Pobierz
plik
Data orzeczenia
i sygnatura akt
Przedmiot orzeczenia

(103 KB)
Sygn. akt VIA Cz 1973/06
20 grudnia 2006 r.
Postanowienie o odrzuceniu zażalenia

(356 KB)
Sygn. akt VI ACa 676/06
14 grudnia 2006 r.
Wymierzenie kary pieniężnej - niewykonanie obowiązku zakupu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych

(188 KB)
Sygn. akt VI ACa 546/05
1 grudnia 2006 r.
Wymierzenie kary pieniężnej - naruszenie warunków koncesji

(124 KB)
Sygn. akt VI A Cz 1732/06
29 listopada 2006 r.
Odrzucenie zażalenia

(436 KB)
Sygn. akt VI ACa 863/05
29 listopada 2006 r.
Wymierzenie kary pieniężnej - niedopełnienie obowiązku zakupu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych

(161 KB)
Sygn. akt VI ACa 207/05
22 listopada 2006 r.
Wymierzenie kary pieniężnej

(254 KB)
Sygn. akt VI ACa 282/06
28 listopada 2006 r.
Odmowa zawarcia umowy sprzedaży ciepła - wspólnota mieszkaniowa

(438 KB)
Sygn. akt VI A Ca 116/05
22 listopada 2006 r.
Wymierzenie kary pieniężnej - niewykonanie obowiązku zakupu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych

(422 KB)
Sygn. akt VI ACa 723/05
27 października 2006 r.
Wymierzenie kary pieniężnej

(151 KB)
Sygn. akt VI ACa 1208/05
20 października 2006 r.
Wymierzenie kary pieniężnej

(741 KB)
Sygn. akt VI A Ca 91/05
10 października 2006 r.
Wymierzenie kary pieniężnej

(459 KB)
Sygn. akt VI ACa 1111/04
10 października 2006 r.
Wymierzenie kary pieniężnej

(116 KB)
Sygn. akt VI ACz 1599/06
27 października 2006 r.
Oddalenie zażalenia na postanowienie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

(347 KB)
Sygn. akt VI ACa 1439/05
19 października 2006 r.
Wymierzenie kary pieniężnej

(281 KB)
Sygn. akt VI ACa 861/05
19 października 2006 r.
Wymierzenie kary pieniężnej

(223 KB)
Sygn. akt VI ACa 740/05
19 października 2006 r.
Wymierzenie kary pieniężnej

(45 KB)
Sygn. akt VI A Cz 1603/06
17 października 2006 r.
Oddalenie zażalenia na postanowienie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

(105 KB)
Sygn. akt VI ACz 1598/06
11 października 2006 r.
Oddalenie zażalenia na postanowienie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

(57 KB)
Sygn. akt VIA Cz 1434/06
11 października 2006 r.
Oddalenie zażalenia na postanowienie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - braki formalne

(459 KB)
Sygn. akt VI ACa 1111/04
10 października 2006 r.
Wymierzenie kary pieniężnej

(454 KB)
Sygn. akt VI ACa 132/06
10 października 2006 r.
Nałożenie kary pieniężnej

(68 KB)
Sygn. akt VI ACz 1376/06
25 września 2006 r.
Oddalenie zażalenia na postanowienie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

(248 KB)
Sygn. akt VI A Ca 1503/05
9 sierpnia 2006 r.
Zmiana tryfy

(47 KB)
Sygn. akt VI ACz 1123/06
3 sierpnia 2006 r.
Oddalenie zażalenia - brak wpisu do apelacji

(33 KB)
Sygn. akt VI ACz 1086/06
31 lipca 2006 r.
Oddalenie zażalenia - żądanie zapłaty odszkodowania

(99 KB)
Sygn. akt VI ACz 1073/06
31 lipca 2006 r.
Oddalenie zażalenia - nieuiszczenie opłaty sądowej

(776 KB)
Sygn. akt VIA Ca 95/06
19 lipca 2006 r.
Odmowa zawarcia umowy o świadczenie usług przesyłowych energii elektrycznej

(62 KB)
Sygn. akt VI ACz 931/06
13 lipca 2006 r.
Odrzucenie zażalenia

(214 KB)
Sygn. akt VI ACa 1495/05
4 lipca 2006 r.
Odmowa zawarcia umowy sprzedaży ciepła

(213 KB)
Sygn. akt VI ACz 743/06
30 czerwca 2006 r.
Oddalenie zażalenia - brak przymiotu strony postępowania

(245 KB)
Sygn. akt VI ACa 1496/05
29 czerwca 2006 r.
Ukrztałtowanie treści umowy sprzedaży energii elektrycznej

(945 KB)
Sygn. akt VI A Co 396/06
25 lipca 2006 r.
Wstrzymanie dostaw energii elektrycznej

(36 KB)
Sygn. akt VI A Co 26/06
12 lipca 2006 r.
Odrzucenie zażalenia - brak opłaty

(55 KB)
Sygn. akt VI A Co 26/06
24 maja 2006 r.
Odrzucenie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

(219 KB)
Sygn. akt VI A Cz 570/06
12 maja 2006 r.
Zmiana warunków kontunuowania sprzedaży energii elektrycznej ustanowionych przez Prezesa URE na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne

(71 KB)
Sygn. akt VIA Cz 468/06
12 kwietnia 2006 r.
Zwrot podania - brak właściwości Prezesa URE do załatwienia sprawy

(25 KB)
Sygn. akt VIA Cz 442/06
5 kwietnia 2006 r.
Oddalenie zażalenia - nieuzupełnienie braków formalnych

Metadane

Data publikacji : 10.05.2006
Data modyfikacji : 14.12.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Głośniewski

Opcje strony

do góry