Nawigacja

Orzeczenia wydane w 2017 roku

Pobierz
plik
Data orzeczenia
i sygnatura akt
Przedmiot orzeczenia

(463 KB)
5 grudnia 2017 r.
Sygn. akt VII ACa 1037/17
Dot. skutecznego doręczenia

(1.33 MB)
7 listopada 2017 r.
Sygn. akt VII ACa 924/17
Dot. dodatkowych obowiązków związanych z opinią wydaną na blankiecie instytutu naukowego

(509 KB)
19 października 2017 r.
Sygn. akt VII ACa 892/17
Dot. obowiązków operatora systemu przesyłowego i operator systemu dystrybucyjnego

(1.03 MB)
30 czerwca 2017 r.
Sygn. akt VI ACa 136/16
Dot. kosztów uzasadnionych i kryteriów jakie muszą spełniać

(1.00 MB)
25 maja 2017 r.
Sygn. akt VI ACa 66/15
Dot. udzielenia koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii z uwzględnieniem wyroku TSUE z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie C-4/16

(578 KB)
18 maja 2017 r.
Sygn. akt VI ACa 1909/15
Sąd orzekający w pierwszej i drugiej instancji w sprawie z odwołania od decyzji Prezesa URE sprawuje pełną merytoryczną kontrolę nad wymiarem kary pieniężnej

(990 KB)
18 maja 2017 r.
Sygn. akt VI ACa 1909/15
Dot. wymierzenia kary pieniężnej za stosowanie stawek z nowej niezatwierdzonej taryfy

(1.01 MB)
5 maja 2017 r.
Sygn. akt VI ACa 1226/15
Dot. podstawy do nałożenia kary pieniężnej z art. 56 ust. 1 pkt 12 Prawa energetycznego

(468 KB)
20 kwietnia 2017 r.
Sygn. akt VI ACa 29/16
Dot. przepisów ustawy z 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw

(395 KB)
27 marca 2017 r.
Sygn. akt VI ACz 379/17
Dot. zatwierdzenia taryfy energetycznej - legitymacja procesowa w postępowaniu taryfowym

(1.01 MB)
8 marca 2017 r.
Sygn. akt VI ACa 1513/15
Dot. wymierzenia kary pieniężnej za naruszenie postanowień instrukcji, o której mowa w art. 9g ust. 9 Prawa energetycznego

(504 KB)
2 lutego 2017 r.
Sygn. akt VI ACa 1803/15
Dot. wymierzenia kary pieniężnej za nieprzedstawienie świadectw pochodzenia i nieuiszczenie opłaty zastępczej

(416 KB)
31 stycznia 2017 r.
Sygn. akt VI ACa 1724/15
Dot. odmowy udzielenia koncesji

(1023 KB)
13 stycznia 2017 r.
Sygn. akt VI ACa 1536/15
Dot. wstrzymania dostaw energii elektrycznej w sytuacji śmierci odbiorcy

Metadane

Data publikacji : 10.10.2017
Data modyfikacji : 27.12.2018
Obowiązuje od : 10.10.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Purzycka
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Dębek

Opcje strony

do góry