Nawigacja

Orzeczenia wydane w 2016 roku

Pobierz
plik
Data orzeczenia
i sygnatura akt
Przedmiot orzeczenia

(872 KB)
25 listopada 2016 r.
Sygn. akt VI ACa 74/15
Dot. zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej w świetle uchwały Sądu Najwyższego z dnia 9 czerwca 2016 r. sygn. akt III SZP 1/16

(536 KB)
29 września 2016 r.
Sygn. akt VI ACz 1336/16
Dot. wydania świadectw pochodzenia przed uzyskaniem koncesji

(349 KB)
28 września 2016 r.
Sygn. akt VI ACa 996/15
Dot. nadpłaty opłaty koncesyjnej

(627 KB)
28 czerwca 2016 r.
Sygn. akt VI ACa 407/15
Dot. odmowy zmiany koncesji - wykładnia definicji  „wytwarzanie”

(329 KB)
24 czerwca 2016 r.
Sygn. akt VI ACz 200/15
Dot. wymierzenia kary pieniężnej za niewypełnienie obowiązku z art. 9a ust. 8 Prawa energetycznego (stan prawny częściowo nieaktualny)

(874 KB)
10 maja 2016 r.
Sygn. akt VI ACa 548/15
Dot. wymierzenia kary pieniężnej za niewypełnienie obowiązku z art. 9a ust. 8 Prawa energetycznego (stan prawny częściowo nieaktualny)

(393 KB)
15 kwietnia 2016 r.
Sygn. akt VI ACa 208/15
Dot. odmowy wydania świadectw pochodzenia z uwzględnieniem postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 21 stycznia 2016 r. sygn. akt III SZP 5/15

(454 KB)
5 kwietnia 2016 r.
Sygn. akt  VI ACa 381/15
Dot. wymierzenia kary pieniężnej w sytuacji nieuzyskiwania  przychodów z działalności koncesjonowanej

(361 KB)
1 marca 2016 r.
Sygn. akt VI ACa 190/15
Dot. wymierzenia kary pieniężnej - wykładania definicji „rok poprzedni”

Metadane

Data publikacji : 10.10.2017
Data modyfikacji : 27.12.2018
Obowiązuje od : 10.10.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Purzycka
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Dębek

Opcje strony

do góry