Nawigacja

Orzeczenia wydane w 2015 roku

Pobierz
plik
Data orzeczenia
i sygnatura akt
Przedmiot orzeczenia

(643 KB)
15 grudnia 2015 r. Sygn.
akt VI ACa 1764/14
Dotyczy wymierzenia kary pieniężnej za nieprzestrzeganie obowiązków wynikających z koncesji

(451 KB)
4 listopada 2015 r. Sygn.
akt VI ACa 1525/14
Dotyczy wymierzenia kary pieniężnej za naruszenie obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, tj. obowiązku określonego w art. 9e ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne

(437 KB)
16 października 2015 r.
Sygn. akt VI ACa 1526/14
Dotyczy wymierzenia kary pieniężnej za naruszenie obowiązku przedstawienie taryfy do zatwierdzenia tj. art. 47 ustawy - Prawo energetyczne

(386 KB)
16 września 2015 r.
Sygn. VI ACa 1384/14
Dotyczy wymierzenia kary pieniężnej za naruszenie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

(550 KB)
17 marca 2015 r.
Sygn. akt VI ACa 763/14
Dotyczy nałożenia kary pieniężnej za naruszenie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

Metadane

Data publikacji : 04.07.2016
Data modyfikacji : 14.12.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Purzycka Departament Prawny i Rozstrzygania Sporów
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski Departament Strategii i Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Głośniewski

Opcje strony

do góry