Nawigacja

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Pobierz
plik
Data orzeczenia
i sygnatura akt
Przedmiot orzeczenia

(528 KB)
20 czerwca 2017 r.
Sygn. akt K 16/15
Zgodność art. 136 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478) z art. 65 ust. 1 w związku z art. 2 i art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

(666 KB)
21 października 2014 r.
Sygn. akt P 50/13
Rozpoznanie pytania prawnego Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

(534 KB)
7 listopada 2006 r.
Sygn. akt SK 42/05
Zgodność z Konstytucją art. 49 Kodeksu cywilnego

(902 KB)
25 paźdzernika 2006 r.
Sygn. akt P 28/05
Zgodność z Konstytucją art. 46 ustawy Prawo energetyczne

(52 KB)
25 lipca 2006 r.
Sygn. akt P 24/05
Zgodność z Konstytucją art. 9 ust. 3 ustawy - Prawo energetyczne

(27 KB)
10 lipca 2006 r.
Sygn. akt K 37/04
Zgodność z Konstytucją art. 57 ustawy - Prawo energetyczne

(633 KB)
14 lutego 2006 r.
Sygn. akt P 22/05
Zgodność z Konstytucją § 35 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną

(338 KB)
18 lipca 2005 r.
Sygn. akt SK 25/04
Umorzenie postępowania w sprawie zbadania zgodności z Konstytucją art. 45 ust. 5 ustawy - Prawo energetyczne

(462 KB)
31 maja 2005 r.
Sygn. akt K 27/04
Zgodność z Konstytucją art. 61 i 69 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w zakresie, w jakim wprowadza zmiany do ustawy - Prawo energetyczne

Metadane

Data publikacji : 12.07.2006
Data modyfikacji : 14.12.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Głośniewski

Opcje strony

do góry