Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Zużyte lub zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego z przeznaczeniem do sprzedaży

Działając na podstawie § 8 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 729 z 2017 r.), Urząd Regulacji Energetyki informuje, iż posiada zużyte/zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego z przeznaczeniem do sprzedaży. Wykaz stanowi załącznik do powyższej informacji.

Osoby zainteresowane kupnem proszone są o składanie wniosków w terminie do dnia 24 października 2019 r. w budynku Urzędu Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181 w Kancelarii URE lub przesłanie na adres: Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa z jednoczesnym przesłaniem kopii dokumentów pocztą elektroniczną na adres: Józef.Kiszczuk@ure.gov.pl

Wskazane składniki rzeczowe majątku trwałego można oglądać w siedzibie Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 181, Wschodniego Oddziału Terenowego URE z siedzibą w Lublinie przy Al. Józefa Piłsudskiego 13, Południowo-Wschodniego Oddziału Terenowego URE  z siedzibą w Krakowie przy ul. J. Lea 114, Północnego Oddziału Terenowy URE z siedziba w Gdańsku przy ul. Okopowa 7 oraz Środkowo–Zachodniego Oddziału Terenowego z siedzibą w Łodzi przy ul. Traugutta 25 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 12.00 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.

Osoby do kontaktu:

  • Centrala Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie Al. Jerozolimskie 181,P. Kamila Giluk tel. 22 487 5808;
  • Wschodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Lublinie ul. Józefa Piłsudskiego 13, P. Tomasz Sidortel. 81 476 2209;
  • Południowo-Wschodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Krakowie ul. J. Lea 114,  P. Agnieszka Hołys  tel. 12 357 2701;
  • Północny Oddział Terenowy URE z siedzibą w Gdańsku ul. Okopowa 7, P. Bogdan Prejzner tel. 58 350 1645;
  • Południowo-Zachodni Oddział Terenowy URE z siedzibą we Wrocławiu ul. Marszałka J. Piłsudskiego 49-57, P. Mateusz Świsulski  tel.  71 725  4613;

Metadane

Data publikacji : 17.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Józef Grzegorz Kiszczuk Biuro Dyrektora Generalnego
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Pawlińska Departament Komunikacji Społecznej

Opcje strony

do góry