Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku trwałego Urzędu Regulacji Energetyki

Działając na podstawie § 7 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761 z 2010 r.), Urząd Regulacji Energetyki informuje, iż posiada zużyte/zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego z przeznaczeniem do sprzedaży. Wykaz stanowi załącznik do powyższej informacji.

Osoby zainteresowane kupnem proszone są o składanie wniosków w terminie do dnia 20 maja 2014 r. w budynku Urzędu Regulacji Energetyki  Al. Jerozolimskie 181 w Kancelarii URE lub przesłanie na adres: Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa z jednoczesnym przesłaniem kopii dokumentów pocztą elektroniczną na adres: Malgorzata.Kowalska@ure.gov.pl.

Wskazane składniki rzeczowe majątku trwałego można oglądać odpowiednio w siedzibie:

 • Centrali URE w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 181;
 • Oddziału Terenowego URE w Lublinie przy Al. Piłsudskiego 13;
 • Oddziału Terenowego URE w Krakowie przy ul. J. Lea 114;
 • Oddziału Terenowego URE w Poznaniu przy ul. Wielkiej 20;
 • Oddziału Terenowego URE we Wrocławiu przy ul. Piłsudskiego 49-57

od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 12.00 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.

Osoby do kontaktu:

 • Centrali URE w Warszawie
  P. Danuta Rydwelska tel. 22 487 5574;
 • Oddziału Terenowego URE w Lublinie przy Al. Piłsudskiego 13
  P. Magdalena Salawa tel. 81 476 2201;
 • Oddziału Terenowego URE w Krakowie przy ul. J. Lea 114
  P. Agnieszka Hołys tel. 12 357 2702;
 • Oddziału Terenowego URE w Poznaniu przy ul. Wielkiej 20
  P. Aldona Zielonka tel. 61 670 5302;
 • Oddziału Terenowego URE we Wrocławiu przy ul. Piłsudskiego 49-57
  P. Bondyra-Stępień Barbara  tel. 71 725 4602.

Metadane

Data publikacji : 13.05.2014
Obowiązuje od : 13.05.2014
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Kowalska
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski Departament Strategii i Komunikacji Społecznej

Opcje strony

do góry