Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku trwałego Urzędu Regulacji Energetyki

Działając na podstawie § 7 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761 z 2010 r.), Urząd Regulacji Energetyki informuje, iż posiada zużyte/zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego z przeznaczeniem do sprzedaży. Wykaz stanowi załącznik do powyższej informacji.

Osoby zainteresowane kupnem proszone są o składanie wniosków w terminie do dnia 24 stycznia 2014 r. w budynku Urzędu Regulacji Energetyki  Al. Jerozolimskie 181 w Kancelarii URE lub przesłanie na adres: Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa z jednoczesnym przesłaniem kopii dokumentów pocztą  elektroniczną na adres: Malgorzata.Kowalska@ure.gov.pl

Wskazane składniki rzeczowe majątku trwałego można oglądać w siedzibie Oddziału Terenowego URE w Gdańsku przy ul. Okopowej 7 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 12.00 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.

Osoby do kontaktu:

  • Centrala Urzędu Al. Jerozolimskie 181
    P. Danuta Rydwelska tel. (22) 487-5570 w. 5574
  • Oddział Terenowy URE w Gdańsku ul. Okopowa 7
    P. Bogdan Prejzner -  tel. (58) 350 7101 w. 7111

Metadane

Data publikacji : 20.01.2014
Obowiązuje od : 20.01.2014
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Kowalska
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski Departament Strategii i Komunikacji Społecznej

Opcje strony

do góry