Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku trwałego Urzędu Regulacji Energetyki

Działając na podstawie § 7 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761 z 2010 r.), Urząd Regulacji Energetyki informuje, iż posiada zużyte/zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego. Wykaz stanowi załącznik do powyższej informacji.

Wnioski należy składać w terminie do dnia 15.10.2013 r. w budynku Urzędu Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181 w Kancelarii URE, pokój nr 2 lub przesłanie na adres: Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa z jednoczesnym przesłaniem kopii dokumentów pocztą  elektroniczną na adres: Malgorzata.Kowalska@ure.gov.pl.

Wskazane składniki rzeczowe majątku trwałego można oglądać w siedzibie Urzędu w Warszawie ul. Chłodna 64 oraz  w siedzibie oddziału centralnego URE przy ul. Canaletta 4 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do godz. 12.00 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.

Osoby do kontaktu:

  • Pani Danuta Rydwelska tel.: 22 487 55 74

Metadane

Data publikacji : 08.10.2013
Data modyfikacji : 08.10.2013
Obowiązuje od : 08.10.2013
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Kowalska
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski Departament Strategii i Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Głośniewski

Opcje strony

do góry