BIP - Urząd Regulacji Energetyki

https://www.bip.ure.gov.pl/bip/o-urzedzie/zadania-prezesa-ure/raport-z-art-23-ust-2a/4119,Warunki-podejmowania-i-wykonywania-dzialalnosci-gospodarczej-oraz-realizacja-prz.html
2023-12-08, 10:32

Warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej oraz realizacja przez operatorów systemu elektroenergetycznego i gazowego planów rozwoju

Metadane

Data publikacji : 10.09.2021
Data modyfikacji : 06.07.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Szerszeń Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Pawlińska

Opcje strony