Nawigacja

Departament Komunikacji Społecznej

Departament Komunikacji Społecznej (DSK) jest w szczególności odpowiedzialny za:

 • realizację polityki informacyjno-promocyjnej Prezesa URE,
 • współpracę ze środkami masowego przekazu,
 • organizację konferencji prasowych i wydarzeń eksperckich,
 • prowadzenie strony internetowej URE oraz oficjalnych kont (profili) urzędowych
  w mediach społecznościowych,
 • przygotowywanie informacji, sprostowań i polemik kierowanych do mediów,
 • koordynację przygotowywania wystąpień Prezesa URE, prezentowanie stanowisk Prezesa URE w kontaktach z mediami,
 • koordynację przygotowywania odpowiedzi na interpelacje i zapytania posłów i senatorów, dezyderaty komisji sejmowych i senackich,
 • koordynację przygotowania corocznego sprawozdania z działalności Prezesa URE,
 • wydawanie Biuletynu URE, biuletynów branżowych URE oraz innych wydawnictw,
 • administrowanie systemem zarządzania treścią (CMS) i zarządzanie treścią serwisów internetowych URE,
 • udzielanie odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej oraz na wnioski o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego,
 • rozpatrywanie petycji, skarg i wniosków składanych do Prezesa URE, z wyłączeniem skarg na przedsiębiorstwa energetyczne.
Adres: 00-869 Warszawa
ul. Towarowa 25a
Dyrektor: Barbara Mroczek
tel.: 22 487 55 90
fax: 22 378 11 54
e-mail: dsk@ure.gov.pl

Dane kontaktowe:

 • kontakt z mediami - tel.: 22 487 55 94, 22 487 55 97, rzecznik@ure.gov.pl
 • serwisy internetowe – redakcja - tel.: 22 487 55 97
 • udostępnianie informacji publicznej – obsługa wniosków - tel.: 22 487 56 03
 • petycje, wnioski, skargi na działania pracowników URE - tel.: 22 487 55 97
 • publikacje, sprawozdania i raporty - tel.: 22 487 55 98
 • publikacja decyzji w sprawie taryf w biuletynach branżowych - tel. 22 487 55 98
 • patronaty honorowe Prezesa URE – obsługa wniosków - tel.: 22 487 55 91
 • sprawy związane z udziałem URE w wydarzeniach branżowych - tel.: 22 487 55 91

Metadane

Data publikacji : 19.02.2013
Data modyfikacji : 09.05.2024
Obowiązuje od : 19.02.2013
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Szerszeń Departament Komunikacji Społecznej
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Szerszeń Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Dębek

Opcje strony

do góry