Nawigacja

Departament Rynku Paliw Ciekłych

Departament Rynku Paliw Ciekłych (DPC) jest w szczególności odpowiedzialny za:

 • udzielanie, cofanie, dokonywanie zmian bądź stwierdzenie wygaśnięcia koncesji na: wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję, magazynowanie lub przeładunek paliw ciekłych, obrót paliwami ciekłymi, w tym obrót paliwami ciekłymi z zagranicą oraz kontrolowanie przestrzegania warunków prowadzenia działalności objętej obowiązkiem uzyskania koncesji,
 • wydawanie decyzji nakazującej dalsze prowadzenie działalności po wygaśnięciu koncesji,
 • prowadzenie rejestru podmiotów przywożących w zakresie podmiotów zagranicznych dokonujących przywozu paliw ciekłych na terytorium RP,
 • monitorowanie realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego wraz z prowadzeniem wykazu podmiotów zobowiązanych do realizacji NCW,
 • monitorowanie oraz stosowanie środków ograniczania emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw stosowanych w transporcie i energii elektrycznej stosowanej w pojazdach samochodowych, w tym kontrolę podmiotów realizujących Narodowy Cel Redukcyjny,
 • gromadzenie informacji wynikających z obowiązków sprawozdawczych ciążących na przedsiębiorstwach energetycznych, ich analizę na potrzeby wykorzystania w działalności Prezesa URE oraz sankcjonowanie naruszenia obowiązków sprawozdawczych,
 • prowadzenie działalności kontrolnej mającej na celu zapewnienie zgodności prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców funkcjonujących na rynku paliw ciekłych z przepisami prawa.
 • Adres: 00-869 Warszawa
  ul. Towarowa 25a
  Dyrektor: Lesław Żarski
  tel.: 22 487 57 90
  fax: 22 205 08 83
  e-mail: dpc@ure.gov.pl

Dane kontaktowe:

 • koncesje (promesy) dla paliw ciekłych - tel.: 22 487 57 59, 22 487 57 62, 22 487 57 92, 22 487 58 61,
 • rejestr podmiotów przywożących (wpis, zmiana, wykreślenie) - tel.:  22 487 50 09, 22 487 56 15, 22 487 57 23, 22 487 50 08,
 • narodowy cel wskaźnikowy (realizacja, sprawozdawczość, wykaz, rozliczenia) - tel.: 22 487 57 56, 22 487 57 53,
 • narodowy cel redukcyjny (realizacja, sprawozdawczość, UER, rozliczenia) - tel.: 22 487 57 53,
 • obowiązki sprawozdawcze – sprawozdanie o rodzajach wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych oraz ich przeznaczeniu - tel.: 22 487 50 09, 22 487 57 23, 22 487 56 15,
 • obowiązki sprawozdawcze – sprawozdanie o podmiotach zlecających usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych - tel.:22 487 50 08, 22 487 56 15,
 • obowiązki sprawozdawcze – infrastruktura  - tel.: 22 487 57 59, 22 487 57 62, 22 487 57 92, 22 487 58 61,
 • Platforma paliwowa – informacje ogólne - tel. 22 487 56 75, 22 487 50 08, 22 487 56 15,
 • Platforma paliwowa – sprawozdanie o podmiotach zlecających usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych - tel.: 22 487 50 08,
 • Platforma paliwowa  sprawozdanie o rodzajach wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych oraz ich przeznaczeniu - tel.: 22 487 50 09, 22 487 57 23, 22 487 56 15,
 • Platforma paliwowa – Informacja o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych - tel. 22 487 56 69, 22 487 57 62, 22 487 57 92, 22 487 58 61.

Metadane

Data publikacji : 06.09.2016
Data modyfikacji : 13.03.2024
Obowiązuje od : 06.09.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Dębek Departament Komunikacji Społecznej
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Szerszeń Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Pawlińska

Opcje strony

do góry