Nawigacja

Informacja publiczna

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, w ramach udostępniania informacji publicznej, URE nie prowadzi poradnictwa konsumenckiego. Bezpłatnych porad prawnych odbiorcom udzielają Powiatowi/Miejscy Rzecznicy Konsumentów, Federacja Konsumentów oraz Punkt Informacyjny dla Odbiorców Energii i Paliw Gazowych.

Na adres adminbip@ure.gov.pl przyjmowane są wyłącznie wnioski o udostępnienie informacji publicznej oraz wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego. Formularze, sprawozdania, skargi na przedsiębiorstwa energetyczne oraz inne wnioski i zapytania powinny być przesyłane zgodnie z właściwością do odpowiednich departamentów i oddziałów terenowych URE.

do góry