BIP - Urząd Regulacji Energetyki

https://www.bip.ure.gov.pl/bip/dostepnosc/4028,Raport-o-stanie-zapewnienia-dostepnosci-podmiotu-publicznego.html
2022-09-30, 08:18

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Raport o stanie zapewnienia dostępności Urzędu Regulacji Energetyki został sporządzony zgodnie z art. 11 ustawy z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dokument zawiera informacje w zakresie spełniania przez URE minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, które wskazuje art. 6 ww. ustawy.

Metadane

Data publikacji : 30.03.2021
Data modyfikacji : 30.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Justyna Pawlińska Departament Komunikacji Społecznej
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Pawlińska Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Pawlińska

Opcje strony