BIP - Urząd Regulacji Energetyki

https://www.bip.ure.gov.pl/bip/budzet-i-majatek-ure/3810,Sprawozdania-finansowe.html
16.06.2024, 10:14

Sprawozdania finansowe

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, publikujemy sprawozdania finansowe, o których mowa w § 27.

Metadane

Data publikacji : 09.05.2019
Data modyfikacji : 05.04.2024
Obowiązuje do : 31.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Szerszeń Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Pawlińska

Opcje strony